Musika Jornal 2

mj2 1978-1 copyAuthor: University of the Philippines Center for Ethnomusicology
Publisher: Quezon City : Center for Ethnomusicology, University of the Philippines, 1978
Format: Periodical
Price: PhP 150.00 or USD 5.00

This refereed journal aims to provide a forum for the discussion of traditional musics in the Philippines and Southeast Asia, as well as the new music of contemporary composers from this geographic area. It is prepared by an editorial board comprised of faculty members and researchers from the College of Music, College of Arts and Letters and other units of the University of the Philippines that maintains close linkage with the UPCE. The journal appears at least once a year, or as many issues a year as there are articles to be published. These articles deal with contemporary music in the Philippines and Southeast Asia.

Contents:

Krisis sa Musikang Asyatiko / Somtow Sucharitkul
Ang Katayuan ng Musika sa Sosyalistang Republika ng Vietnam / Tran Van Khe
Isang Ulat ng Isang Workshop sa Musika sa Silangang Kalimantan, Indonesia / José Maceda
Isang Panimulang Gabay sa Pananaliksik ng Musika sa Iba’t Ibang Pook ng Pilipinas / Marialita Tamanio-Yraola
Mga Ilang Tala Ukol sa Musika ng mga Ifugao / Rosario Lorrin
Ang Musikang Pantinig ng mga Ayta Magbukun ng Limay, Bataan / Felicidad Prudente

Interested? Send us a message!